Door op 8 mei 2013

Buurtbezoek Spijkerkwartier leidt tot vragen in de gemeenteraad

Regelmatig gaan wij in Arnhem op buurtbezoek. Het recente bezoek in het Spijkerkwartier was de dertiende keer in elf maanden. We gaan langs de deuren en vragen bewoners wat er speelt in hun wijk. Geregeld komen ons dan problemen ter ore waar we in de lokale politiek iets mee kunnen. Zo ook deze keer.

Pluspunten in het Spijkerkwartier
Over het algemeen zijn de bewoners van het Spijkerkwartier tevreden over hun buurt. De levendigheid is voor 50 procent van de bewoners het grootste pluspunt. Maar ook juist de rustige woonomgeving (25 procent) wordt geroemd. Ten slotte geven veel bewoners aan gesteld te zijn op de diversiteit in de wijk.

Minpunten: graffiti en gebrek aan parkeerruimte
Er zijn echter ook minpunten. Parkeren, troep en overlast  staan bovenaan de lijst. Het meest worden problemen met parkeren en vergunningsplaatsen (32 procent) en troep van afval en graffiti (22 procent) genoemd. Beide onderwerpen hebben de aandacht van onze fractie. Tijdens de Politiek Maandag op 21 mei hebben wij vragen gesteld aan de betrokken wethouder over het gebrek aan openbare parkeerruimte en de klachten over het systeem voor parkeervergunningen. Wethouder Leisink heeft aangegeven dat het overleg met het Spijkerkwartier over het reguleren van het parkeren twee jaar geleden geen resultaat heeft opgeleverd. De wethouder heeft in maart 2013 het wijkplatform Spijkerkwartier gevraagd met een voorstel te komen voor het parkeerbeleid in de wijk. Het wachten is op dat voorstel.

Ook het zeer regelmatig bekladden van blinde muren met graffiti (zie foto) in de Dullertstraat, Karel van Gelderstraat en Emmastraat is menig bewoner een doorn in het oog. De fractie vraagt om gemeentelijk beleid  ter voorkoming van graffiti. Wethouder van Gastel heeft aangegeven dat huiseigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor hun gevel. In de binnenstad komt dit probleem ook voor en hebben bewoners en  winkeliers samen een bedrijf ingehuurd dat hun gevels schoonmaakt.

Heeft u ook een vraag of opmerking hierover, stuur dan een bericht via pvda@arnhem.nl of laat een reactie achter onder deze blog.

Referendum kunstencluster: ruime meerderheid gaat stemmen
Als extra vraag vroegen we de bewoners van het Spijkerkwartier of zij gaan stemmen bij het referendum over het kunstencluster. Een ruime meerderheid van 64 procent geeft aan zeker te gaan stemmen, 18 procent weet het niet en een evengroot percentage gaat niet stemmen. De PvdA is tegenstander van de gemeentelijke kunstenclusterplannen en heeft een eigen alternatief: goedkoper, en met financiële ruimte voor armoedebestrijding en werk.