Door op 3 maart 2014

Buurten veiliger maken

De PvdA wil buurten veiliger maken door bewoners zelf te laten bepalen hoe hun wijk veiliger moet worden. Woonoverlast en woninginbraken moeten beter worden aangepakt en verloedering van de leefomgeving moet actief worden tegengegaan. Dat staat in een actieplan dat de PvdA-lijsttrekkers van de Gelderse gemeenten Arnhem, Doetinchem, Nijmegen en Overbetuwe en PvdA Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch vandaag presenteren.

Download het actieplan.

Martien Louwers, lijsttrekker voor de PvdA in Arnhem: “Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige buurt kunnen bewoners niet leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. De meeste onveiligheid wordt gevoeld in de eigen woonomgeving. Daarom doet de PvdA een aantal concrete voorstellen om de buurt veiliger te maken.”

In het actieplan stelt de PvdA voor om het tegengaan van heling prioriteit te geven zodat misdaad niet loont. Veelplegers die voor veel criminaliteit verantwoordelijk zijn, moeten in beeld komen. Fietsendiefstal wordt tegengegaan met de inzet van lokfietsen en een slimmer softdrugsbeleid voorkomt overlast. Gemeenten moeten bovendien strenger toezien op veilig verkeer.

Ahmed Marcouch: “We moeten oppassen voor een tweedeling als het gaat om veiligheid. Aan de ene kant dalen aangiftecijfers voor bepaalde delicten en sluiten we gevangenissen. En zijn er buurten waar bewoners vrijwel nooit met criminaliteit in aanraking komen. Aan de andere kant zijn er bewoners die zich in hun eigen omgeving onveilig voelen. Of het veilig of onveilig is, kan heel erg afhangen van de buurt waar je woont. Daar moeten we een eind aan maken.”

Het actieplan ‘Veiligere buurten’ wordt vandaag bij een wijkwandeling door de wijk Presikhaaf in Arnhem gepresenteerd door Ahmed Marcouch en Martien Louwers.