Coalitieakkoord met ambitie voor een socialer Arnhem

25 mei 2018

Na weken onderhandelen met GroenLinks, VVD en D66 is er een akkoord voor het bestuur van onze stad waar we trots op zijn. In het proces zijn veel Arnhemmers en organisaties betrokken geweest. Hun enthousiasme om samen aan de slag te gaan is groot. Dat willen we vasthouden. Het is een akkoord geworden met ambitie voor de stad. En dat is nodig omdat er grote opgaven liggen op het gebied van werkgelegenheid, armoedebestrijding en duurzaamheid. Opgaven die we alleen samen met anderen waar kunnen gaan maken.

Er zit veel energie in de stad bij de Arnhemse bedrijven. Zij willen graag samen met het onderwijs en de gemeente aan de slag om meer mensen aan het werk te helpen. Er is namelijk een grote vraag naar personeel. Met een werkinvesteringsfonds waarvoor 2,5 miljoen euro beschikbaar komt wordt een nieuwe manier van werken mogelijk. Een werkwijze waarin we mensen persoonlijk en op maat gaan begeleiden naar ander werk en we ook andere organisaties uitdagen om samen met ons te investeren in het talent van mensen.

Maatwerk op basis van vertrouwen is het uitgangspunt op het gebied van werk, maar ook voor de zorg en armoedebestrijding. Dat vertaalt zich in de werkwijze van de wijkteams. Er komt ook meer geld voor armoedebestrijding zodat de organisaties in de stad kunnen doen wat nodig is. Ook de inkomensgrens voor de Gelrepas gaat omhoog van 120% naar 130% van het sociaal minimum.

In de stad komen meer sociale huurwoningen. Daarbij is de afspraak dat in toekomstige nieuwbouwplannen gemiddeld 30% sociale huur wordt gebouwd. En de komende periode werken we aan drie aardgasloze wijken. De wijken in Arnhem zijn heel verschillend, ook sociaal. Die verschillen uiten zich in bijvoorbeeld de mate van eenzaamheid, gezondheid, sport- en cultuurdeelname en participatie in de wijken. Daar waar de behoefte het grootst is en de noodzaak het hoogst kan extra geïnvesteerd worden in voorzieningen zoals een buurthuis, speelveld of sport- of muziekvereniging. Ook voor veiligheid in de wijken komt extra geld voor onder andere het tegengaan van overlast.

Inclusie en bewonersparticipatie zijn ook onderwerpen die nadrukkelijk terugkomen in het akkoord. We gaan met bewoners en organisaties afspraken maken over hoe hun betrokkenheid bij plannen in de wijk en in de stad kan worden vergroot. Ook de ambitie op inclusie kunnen we nog verder gaan invullen, bijvoorbeeld door te gaan werken aan een betere toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking, de bestrijding van discriminatie en het bevorderen van diversiteit onder personeel van de gemeente Arnhem

Onze beoogd wethouder Werk en Inkomen, Wijksturing en Wijkzaken, Schulddienstverlening, Welzijn, Inclusie en Bewonersparticipatie is Martien Louwers.

Martien Louwers.

 

Het volledige akkoord is hier te vinden.