Door op 29 februari 2016

Coalitiepartijen houden debat over sociale werkvoorziening tegen

Coalitiepartijen SP, D66, CDA en CU hebben tegen het verzoek gestemd een debat te voeren over de gang van zaken bij sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. De PvdA heeft samen met GroenLinks en Zuid Centraal een debat aangevraagd naar aanleiding van de bestuurscrisis bij Presikhaaf Bedrijven en de gevolgen die dit heeft voor de organisatie.

Reden om het debat tegen te houden is een document met het persoonlijk feitenrelaas van de voormalig interim-directeur. Omdat niet alle partijen in de Arnhemse gemeenteraad over die informatie beschikten, wilden de coalitiepartijen maandagavond niet over de zaak praten. Later blijkt dat de SP en D66 de informatie wel al een aantal dagen in hun bezit hadden. ‘Het lijkt er sterk op dat de coalitie het debat moedwillig onmogelijk heeft gemaakt’, zegt Karin Lasthuizen. ‘Onbegrijpelijk dat een debat over zo’n belangrijk onderwerp wordt tegengehouden. Zo ga je niet met elkaar om in een democratie. Partijen zijn prima in staat om zelf hun informatie te vergaren. Informatie die wij in vertrouwen ontvangen delen wij niet.’

De PvdA wil duidelijkheid over de regionale verhoudingen en samenwerking binnen het bestuur, welke stappen er op dit moment worden genomen om de onrust weg te nemen, welke inhoudelijke koers er nu gevaren gaat worden, en waarom de gemeenteraad niet volledig is geïnformeerd. Het onderwerp zal zo spoedig mogelijk weer worden geagendeerd door de PvdA, Groen Links en Zuid Centraal

Lees ook: De Gelderlander “Debat over crisis Presikhaaf bedrijven uitgesteld”