Door op 24 september 2016

College moet snel aan de slag met extra geld voor de bestrijding van kinderarmoede

Bijna 6000 kinderen in Arnhem groeien op in armoede. Met de Gelrepas kunnen kinderen gratis of met korting sporten of naar muziekles. Het bereik van de Gelrepas is heel hoog in Arnhem. Maar liefst 97% van de kinderen heeft een Gelrepas, blijkt uit de Trendrapportage Inkomen en Armoede. Toch doen veel kinderen nog niet mee aan programma’s. Het college liet in antwoord op vragen van de PvdA weten dat in 2015 2366 kinderen meededen aan het Gelrepas Programma, waarvan 1965 kinderen deelnamen aan sport en 401 kinderen aan cultuur. Dan is minder dan 50% van de kinderen die in armoede opgroeien.

Gebruik Gelrepas verhogen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om armoede onder kinderen te bestrijden en hen onder andere de mogelijkheid te geven te sporten, of te genieten van cultuur. De PvdA wil dat het college in Arnhem snel met concrete plannen komt om dit geld te besteden. “Wij zullen het college aansporen om dat te gaan doen”, zegt Ria de Vries, gemeenteraadslid. “We willen dat meer kinderen gebruik gaan maken van de voorzieningen die er zijn.” Er is veel schaamte over armoede. Dat kan een van de redenen zijn dat niet alle kinderen gebruik maken waar ze recht op hebben. De PvdA wil dat het college op zoek gaat naar mogelijkheden om meer kinderen gebruik te laten maken van de bestaande programma’s.

Kinderen zelf mee laten denken

Naast het vergroten van het gebruik van bestaande programma’s kunnen ook nieuwe initiatieven voor kinderen worden ondersteund met de extra rijksmiddelen. De PvdA wil daarbij kinderen ook zelf mee laten denken over wat er nodig is. Verschillende gemeenten hebben kinderen actief betrokken bij de samenstelling van een kindpakket. We zien graag dat het college een project opzet om hier mee aan de slag te gaan.

Armoedebestrijding vraagt om een integrale aanpak

De PvdA wil dat ieder kind kan opgroeien met dezelfde kansen en zonder achterstand. Daar is een integrale aanpak voor nodig. Het gaat daarbij ook om de financiële positie van de ouders. Ouders kunnen soms al geholpen zijn met advies over budgetbeheer maar de problemen kunnen ook ernstiger zijn. Steeds meer mensen hebben schulden, zijn langdurig werkloos en hebben geen perspectief. Dat heeft effect op het hele gezin. Om het probleem van kinderarmoede op te lossen moet ook daar aan gewerkt worden.

Op 26 september zal de PvdA een voorstel indienen in de gemeenteraad om het college aan te sporen om plannen uit te werken voor het bestrijden van kinderarmoede. De integrale aanpak voor het bestrijden van armoede is een speerpunt van de PvdA Arnhem. Tijdens het buurtbezoek in Malburgen met Tweede Kamerlid Amma Asante op 24 september zal de PvdA bewoners bevragen op wat zij denken dat nodig is om armoede tegen te gaan en hen oproepen samen met de PvdA het college op te roepen tot snelheid en concrete plannen.