Door Eric Greving op 1 juli 2014

Dansschool Rijkerswoerd in de kou gezet

De PvdA is teleurgesteld dat de gemeenteraad een motie heeft verworpen waarmee geregeld zou worden dat de dansschool in Rijkerswoerd nog een jaar in het huidige pand kan blijven. “De eigenaar heeft al laten weten te stoppen met de dansschool als hij niet een volledig seizoen kan draaien”, aldus raadslid Eric Greving.

Voor de dansschoolhouder en de circa 120 leerlingen blijft het onzeker of ze op de huidige plek mogen blijven. Een mooie functie waar meer dan 100 mensen gebruik van maken gaat dan verloren en wederom staat een bedrijfspand leeg.

De dansschool is sinds 2012 gevestigd op bedrijventerrein Rijkerswoerd, waar alleen maar bedrijven zijn toegestaan. Het college heeft in 2013 een brief gestuurd aan de eigenaar dat hij hier illegaal is gevestigd en dat hij het pand moet verlaten. De eigenaar heeft vervolgens een verzoek ingediend om hier tijdelijk te mogen blijven. Dit verzoek is door het college geweigerd. Het college geeft als reden dat een dansschool op een bedrijventerrein ongewenst is, aangezien een bedrijventerrein hiervoor niet bedoeld is. Volgens het college zijn er andere en geschiktere locaties in Arnhem aanwezig voor een dansschool. De PvdA kan niet instemmen met deze motivatie. Al eerder zijn op verschillende momenten door de gemeenteraad vorig jaar moties aangenomen, waarbij het college opgedragen is met een visie te komen op transformatie van bestaande gebouwen. Dit kunnen kantoren, winkels, maar ook bedrijfsgebouwen zijn. Inmiddels is in Arnhem het Transformatieteam actief die bemiddeld bij leegstand en zal, volgens het college, de gevraagde visie in de tweede helft van 2014 in de gemeenteraad behandeld worden. De PvdA is van mening dat het handhavend optreden tegen de dansschool op Rijkerswoerd ongewenst is, zolang er geen debat heeft plaatsgevonden over transformatie. Hoe gaan we in Arnhem om met leegstand? De uitkomst van dit debat zou kunnen zijn dat bestemmingsplannen flexibeler worden en dat ook andere functies zich in bedrijfspanden kunnen vestigen. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor de dansschool op Rijkerswoerd. De PvdA vindt dan ook dat de dansschool in ieder geval op deze plek kan blijven totdat het debat over leegstand en transformatie heeft plaatsgevonden. Op dat moment kan met het dan vastgestelde beleid gekeken worden of de dansschool definitief kan blijven of dat alsnog een andere locatie moet worden gezocht.

In de raadsvergadering van 30 juni heeft de wethouder in reactie op de motie aangegeven dat zolang er juridische procedures lopen de dansschool op het bedrijventerrein kan blijven zitten. Deze procedures duren nog even, waardoor er voor het college geen aanleiding is om een ander besluit te nemen. Dit betekent dat de eigenaar een juridische strijd moet blijven leveren om te kunnen blijven zitten en de einddatum is onbekend. Grote onzekerheid dus voor de eigenaar, maar ook voor de vele leerlingen van de dansschool. De ingediende motie om deze zekerheid wel te geven heeft helaas geen meerderheid in de gemeenteraad gekregen. Het college zal op 1 juli definitief besluiten hoe ze omgaan met de dansschool. Maar als de wethouder bij zijn standpunt blijft zal de uitkomst niet de zekerheid geven die volgens de PvdA wenselijk is.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving