Door Martien Louwers op 17 maart 2014

De beste jeugdzorg

De PvdA wil dat in iedere gemeente één loket komt waar de zorg voor kinderen wordt georganiseerd. Bij dit loket worden verschillende specialismen vertegenwoordigd, zoals schuldhulpverlening, juridisch advies en opvoedondersteuning. Hierdoor is duidelijk waar ouders kunnen aankloppen als zij hulp nodig hebben, krijgen kinderen sneller de juiste hulp en wordt een lange ingewikkelde weg langs veel verschillende zorginstanties voorkomen. Dit staat in een actieplan (pdf) waarin ik samen met Tweede Kamerlid Loes Ypma en ruim honderd collega-PvdA lijsttrekkers aangeef hoe wij de jeugdzorg in onze gemeenten willen organiseren.

Download actieplan ‘De beste jeugdzorg’ (pdf) >
Download actieplan ‘De beste jeugdzorg’ (htm) >

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg, ook voor de zorg van kwetsbare kinderen. Het is belangrijk dat ouders in iedere gemeente snel en eenvoudig hulp kunnen krijgen wanneer zij dat nodig hebben. Dat bereiken we door ervoor te zorgen dat bij één loket terechtkunnen. Daarnaast kunnen familieleden, vrienden, buren of leerkrachten bij dit loket terecht als zij zich zorgen maken om een gezin of een kind. Hiermee voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden en tien keer hetzelfde verhaal moeten vertellen voordat de noodzakelijke hulpverlening op gang komt.

De PvdA wil daarnaast dat gemeenten zelf werk gaan maken van het zoeken naar pleeggezinnen. Omdat de gemeente dicht bij bewoners staat, is het goed dat zij nu deze verantwoordelijkheid krijgt. Zo kan er persoonlijke hulp worden verleend en kunnen de meeste kwetsbare kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving worden opgevangen. Het is tevens van belang dat zoveel mogelijk de vertrouwde en ervaren hulpverleners worden behouden. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt met zorginstanties.

De PvdA garandeert dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat. Ieder kind en ieder gezin krijgt de zorg en behandeling die nodig is.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers