De laatste perspectiefnota van deze politieke periode

1 juli 2021

De gemeenteraad heeft op 30 juni de Perspectiefnota 2022-2025 vastgesteld. In de Perspectiefnota worden voorstellen gedaan die later in het jaar uitgewerkt worden in de begroting. Het is het moment om vooruit te blikken op de komende jaren. Het afgelopen jaar heeft natuurlijk volledig in het teken gestaan van de Coronacrisis. Deze crisis heeft de stad en veel Arnhemmers diep geraakt, omdat ze ziek geworden zijn, of omdat ze dierbaren verloren zijn of omdat ze bijvoorbeeld hun baan zijn kwijt geraakt. Het lijkt erop dat we steeds meer naar een samenleving gaan zonder beperkingen. Een goed moment om weer vooruit te kijken. De PvdA heeft zelf ook voorstellen gedaan, bijvoorbeeld om het college te vragen om een aanpak voor overlast plekken in de stad, om mensen duurzaam uit armoede te helpen en om een sportdag te organiseren op Papendal voor Arnhemse kinderen om ze in aanmerking te laten komen met Arnhemse sportverenigingen.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de Coronacrisis. In de eerste maanden om de acute ondersteuning te verlenen en daarna om vooruit te kijken naar het herstel. Gemeente Arnhem was één van de eerste gemeenten met een herstelagenda. Hierin stonden onder andere investeringen om de stad economisch op weg te helpen, maar ook sociale maatregelen voor het behoud van banen en het ondersteunen van Arnhemmers die het moeilijk hebben. De PvdA heeft bij de Perspectiefnota samen met het CDA een motie ingediend om bij de terugblik op deze herstelagenda ook weer vooruit te kijken. We gaan steeds meer naar een samenleving zonder beperkingen. Dit betekent dat uitgestelde zorg nu misschien wel ineens gevraagd gaat worden. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er maatregelen genomen zijn die nu eigenlijk definitief willen maken. Daar moeten we het met elkaar over hebben.

Daarnaast heeft de PvdA de motie Actieplan Overlast ingediend. In steeds meer wijken zien we hotspots met overlast door hangjeugd, drugscriminelen of andere overlastgevers, bijvoorbeeld op de Rijnkade, de parken en op bedrijventerreinen. Het aantal hotspots lijkt ook toe te nemen. Veel bewoners in Arnhem luiden de noodklok en vragen om actie. De PvdA vindt dat mensen veilig moeten kunnen wonen in leefbare wijken. Het aanpakken van overlast is daarvoor essentieel. Deels is dit door met handhaving overlast aan te pakken en deels om preventief te kijken hoe deze overlast ontstaat. We moeten voorkomen dat de aanpak op de éne plek leidt tot nieuwe overlast op een andere plek. De PvdA heeft gevraagd om een actieplan om deze hotspots in beeld te brengen en gerichte maatregelen te nemen tegen deze overlast.

De PvdA heeft samen met GroenLinks en Denk ook gevraagd om een Arnhemse sportdag te organiseren op Papendal, waarbij alle Arnhemse scholen worden uitgenodigd om sporten uit te proberen. Deze sportdag biedt de mogelijkheid voor Arnhemse sportverenigingen om zich aan kinderen te laten zien en voor kinderen om diverse sporten uit te proberen. Steeds minder kinderen zijn lid van een sportvereniging, terwijl het belang van sporten enorm groot is. Door het uitproberen van sporten kunnen kinderen hier enthousiast voor gemaakt worden. Het voordeel van het organiseren op Papendal is dat we ook de verbinding tussen Papendal en de stad verbeteren.

De PvdA zet zich al jaren in voor mensen in Arnhem die het financieel minder hebben. Helaas blijkt het dat niet iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden om ondersteunt te worden. Mensen die bij de gemeente komen voor een uitkering worden op alle mogelijkheden gewezen. Echter, niet iedereen die ondersteunt kan worden krijgt een uitkering van de gemeente. De PvdA vindt dat deze mensen op de mogelijkheden gewezen moet worden bij de verlenging van de Gelrepas. De Gelrepas wordt namelijk aan iedereen verstrekt met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

Als laatste wil de PvdA dat we nieuwe inwoners van Arnhem een welkomstbrief sturen. Een brief, waarin mensen wegwijs gemaakt kunnen worden met de gemeente Arnhem. Dit kan op wijkniveau, waarbij mensen ook gewezen kunnen worden op bijvoorbeeld het buurthuis in de buurt, het Huurdershuis, de mogelijkheid voor toeslagen. Op deze manier beginnen we gelijk met de binding van nieuwe inwoners aan onze stad.

Alle voorstellen van de PvdA zijn of overgenomen of hebben het met een grote meerderheid gehaald. Ook heeft de PvdA diverse voorstellen van andere partijen gesteund. De komende tijd worden alle voorstellen uitgewerkt richting de begroting