Door op 13 juli 2017

De mantelzorger aan zet!

Het mantelzorgcompliment wordt vanaf 2018 afgestemd op de wens van de mantelzorger.

In de gemeente Arnhem zijn een heel groot aantal mantelzorgers actief. Zonder de ondersteuning van de mantelzorgers zou er een veel groter beroep gedaan worden op professionele zorg en zouden de zorgkosten stijgen. Om deze groep mensen te bedanken en te laten weten hoezeer hun inzet gewaardeerd wordt heeft de gemeente Arnhem in 2015 het mantelzorgcompliment in de vorm van een cadeaukaart geïntroduceerd.

Het idee was goed, echter de uitvoering liet te wensen over. Het was niet duidelijk of het nu een kortingskaart of daadwerkelijk een betaalkaart was. Plaatsten waar met deze kaart betaald konden worden waren zeer beperkt met als gevolg dat veel kaarten in de la verdwenen. Dat is ook duidelijk zichtbaar aan het daadwerkelijke bestede bedrag en dat terwijl de beheerskosten erg hoog waren. In 2017 is er aansluiting gezicht bij “dit is PAS Arnhem“, wat zeker een verbetering is, maar eerder genoemde bezwaren zijn nog steeds niet opgelost met deze overstap.

De PvdA heeft samen met het CDA en SP het initiatief genomen om de mantelzorgers de keus zelf te laten maken tussen een cadeaukaart of een geldbedrag. Dit is in meerderheid aangenomen en het college komt in november met een uitgewerkt voorstel voor 2018.