Door Martien Louwers op 18 februari 2014

De rode loper uit voor ondernemers die voor banen zorgen

We zitten midden in een economische crisis. Te veel mensen in Arnhem hebben geen baan. Arnhem doet het in het aan het werk helpen van mensen met een uitkering helaas veel slechter dan vergelijkbare steden. Deze situatie vraagt om een onorthodoxe aanpak, met lef om hinderlijke bureaucratie tegen te gaan, (nieuw) ondernemerschap te stimuleren en werkgevers te faciliteren. De PvdA legt de rode loper uit voor ondernemers omdat zij voor banen zorgen. De PvdA wil zo snel mogelijk een werkakkoord sluiten met werkgevers waarin we samen de agenda bepalen voor een optimaal ondernemersklimaat in Arnhem. Zo houden we Arnhem aan het werk.

Aanbesteden aan Arnhemse bedrijven
De PvdA wil Arnhemse ondernemers tegemoet komen met het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Procedures kunnen eenvoudiger en we willen graag dat ondernemers mee denken met de procedures. Aan juridische getouwtrek heeft niemand baat, daarom willen we onze aanbestedende dienst verder professionaliseren. De PvdA wil aan de wens van de ondernemersverenigingen tegemoet komen en meer Arnhemse ondernemers een kans geven bij aanbestedingen. Minimaal de helft van de onderhandse aanbestedingen zou aan Arnhemse bedrijven moeten kunnen worden gegund. Ook willen we in het werkakkoord afspreken hoe Arnhemse bedrijven elkaars kwaliteiten beter kunnen leren kennen en daardoor elkaar meer gaan gunnen.

Beloon ondernemerschap dat voor banen zorgt
De PvdA wil ondernemerschap belonen en Arnhem aantrekkelijk maken voor nieuwe bedrijven. Dat willen we onder andere doen met een grondprijssubsidie. De PvdA vindt het creëren van banen belangrijker dan de opbrengst van grond. We willen dan ook een systeem introduceren waarbij in een staffel het creëren van banen korting oplevert op de grondprijs. Voor iedere 10 banen die de vestiging of uitbreiding van een bedrijf toevoegt aan de Arnhemse arbeidsmarkt gaat er 10% van de grondprijs af. De banen moeten wel duurzaam zijn, minimaal 5 jaar. Met een grondprijssubsidie maken we Arnhem aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven.

De PvdA deed al eerder het voorstel voor een Banen Bonus om kleine ondernemers te belonen. Kleine ondernemers (tot 10 werknemers) in Arnhem die nieuwe banen creëren krijgen de door hen betaalde gemeentelijke belastingen terug als ze in een jaar minimaal twee werknemers hebben aangenomen als het aan de PvdA ligt.

Tegengaan leegstand
Leegstaande panden zijn een doorn in het oog van de PvdA. Ook ondernemers hebben in gesprekken met ons aangegeven dat het tegengaan van leegstand voor hun prioriteit heeft. Wij willen leegstand tegengaan door nieuwe bedrijven te acquireren,  tijdelijke initiatieven te stimuleren in leegstaande panden, herbestemming mogelijk te maken en een leegstandverordening op te stellen. We willen creatieve initiatieven en ondernemerschap letterlijk de ruimte geven in Arnhem.

Samen kansen op werk vergroten
In het WERKplan van de PvdA zijn nog meer initiatieven te vinden van de PvdA om de werkgelegenheid te stimuleren. Daarnaast wil de PvdA in deze moeilijke economische tijd voortdurend in gesprek blijven met ondernemers; om juridische en bureaucratische obstakels snel uit de weg te ruimen, maar vooral om alle kansen die zich voordoen voor het creëren van werkgelegenheid te verzilveren.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers