De sociale en eerlijke keuzes voor de komende jaren

13 november 2022

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad de begroting 2023-2026 vastgesteld. Deze begroting maakt Arnhem groener, duurzamer, verbonden en kansrijk. Een begroting waarin we sociale keuzes maken voor Arnhem. Die zijn namelijk nodig, harder dan ooit. De extreme prijsstijgingen, de onbetaalbare energierekening: de bestaanszekerheid van steeds grotere groep Arnhemmers komt onder druk te staan. De PvdA is er trots op dat we in Arnhem sociale keuzes maken. Want niemand mag achterblijven.

De algemene beschouwing van fractievoorzitter Giovanni Visser is hier te lezen.

De PvdA is trots op veel van de sociale keuzes die we maken. De mooiste lichten we nog eens extra uit.

Bestaanszekerheid

 • Met het coalitieakkoord zetten we stevig in op het versterken van de bestaanszekerheid van mensen. We willen doorbraken creëren en armoede duurzaam tegengaan en tegelijkertijd de stap van bijstand naar een goede baan zo makkelijk mogelijk maken. In de begroting stellen we jaarlijks extra 250.000 euro vrij voor deze ambities. Daarnaast wordt een plan van aanpak voor armoedebestrijding, schulddienstverlening en bewindvoering gemaakt. Dit komt bovenop de 10 miljoen vanuit het coalitieakkoord om mensen vanuit vertrouwen naar werk te helpen.
 • Mensen met een Gelrepas kunnen straks voor 1 euro reizen met het openbaar vervoer. Zo maken we het ov aantrekkelijk.
 • We gaan door met de aanpak Preventie met gezag, zodat we de leefbaarheid en veiligheid in de wijken in Arnhem-Oost verbeteren. Dat doen we door juist jongeren nu al in beeld te krijgen en te zorgen dat de criminaliteit nooit een oplossing is.
 • Om de leefbaarheid te vergroten, wordt naast het budget uit het coalitieakkoord een aanvulling gedaan om tot wel 9 extra handhavers in Arnhem in de wijken te laten lopen. Dit was een belangrijke wens in ons verkiezingsprogramma, want te veel mensen voelen zich niet veilig in hun wijk.
 • Schulden hangen als een molensteen om je nek. Daarom beginnen we met de pilot ‘Immerloo Schuldenvrij’, een opkoopfonds om problematische schulden op te kopen en met mensen te werken aan een schone lei. Een voorstel van D66 en PvdA werd aangenomen.

 

Leefbare wijken

 • Jaarlijks trekken we 100.000 euro uit voor de aanpak van woonoverlast, een ontzettend venijnige vorm van onrecht die mensen treft in de kern van hun bestaan, namelijk in en bij hun huis. Hiermee geven we vorm aan het actieplan overlast, waar de PvdA in 2021 het initiatief toe nam naar aanleiding van de signalen die wij van veel bewoners hebben ontvangen.
 • Er komt een impuls voor de Korenmarkt en omgeving, zodat we deze plek beter vindbaar en toegankelijk kunnen maken. Samen met ondernemers wordt een volgende stap gezet.
 • Winkelcentrum De Drieslag is het hart van Malburgen. Een plek waar mensen elkaar fijn moeten kunnen ontmoeten en winkelen. Dit winkelcentrum mag een opknapbeurt gebruiken. Ons voorstel om daar de komende jaren 750.000 euro voor vrij te maken is aangenomen.
 • De afgelopen jaren hebben hielpen buurtconciërges om wijken schoon, heel en veilig te houden. Ze vormen een vast aanspreekpunt, kennen de mensen, houden de boel netjes en kunnen ook zelf klusjes doen. De raad stemde in met het voorstel van de PvdA om door te gaan met de buurtconciërges.

 

Wonen

 • We stellen een Stadsontwikkelfonds van maar liefst 10 miljoen euro in. De markt bepaalt namelijk niet waar en wanneer we betaalbare huizen bouwen. Woningbouwprojecten die goed zijn voor de stad, gaat de gemeente steunen.
 • We trekken structureel 100.000 euro extra uit voor versterking van de positie van huurders, zodat zij hulp kunnen krijgen bij conflicten met hun verhuurder.
 • We werken aan de invoering van een verhuurdersvergunning. We gaan wonen daarmee zo ver mogelijk reguleren als lokaal mogelijk is. We willen betaalbaar en sneller bouwen.
 • We gaan door met het Klimaat van 15 miljoen euro. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van uitstoot en verbruik van energie, maar zullen vooral veel mensen straks in een fijn en warm huis wonen met een betaalbare energierekening. Met een Arnhems Isolatieprogramma wordt de komende jaren onze aanpak vormgegeven.

 

Mobiliteit

 • Op een aantal plaatsen gaan we (oude) wegen aanpakken door rijbanen weg te halen en/of de maximumsnelheid te verlagen. Wat de PvdA betreft doen we dat op een goede manier en moeten dit soort ingrepen altijd bijdragen aan verbetering van de omgeving en de bereikbaarheid van onze stad. Ons voorstel om daar kaders bij te houden, is door de gemeenteraad aangenomen.
 • Het college heeft de ambitie om een pilot met losstaande deelscooters in Arnhem te gaan doen. De PvdA vindt dat onverstandig: in de meeste gemeenten eindigen die scooters op plaatsen waar ze niet horen. Wij hebben daarom een voorstel gedaan om deze deelscooters te weren of alleen op vaste plekken neer te zetten. De stemmen staakten, dus we moeten binnenkort opnieuw stemmen.

 

Natuur

 • Met GroenLinks hebben we het initiatief genomen om te beginnen met schoolmoestuinen. Zo krijgen leerlingen, ongeacht hun achtergrond, de mogelijkheid om zelf te tuinieren, te leren over de natuur en een leuke tijd te hebben met andere kinderen.
 • In de begroting is budget vrijgemaakt om Bridge to Liberation de komende jaren financieel te ondersteunen. Belangrijk, want we moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken. We gaan ook kijken hoe we dit evenement in de toekomst betaalbaar houden en blijven herdenken op een passende manier.
 • De afgelopen weken is er veel nieuws geweest over een adviesrapport waarin wordt gesteld dat het hertenkamp in park Sonsbeek weg moet. Wat de PvdA betreft koesteren we het hertenkamp, dat al meer dan honderd jaar onlosmakelijk verbonden is met het park en Arnhem. Een voorstel van SP en PvdA om het hertenkamp te houden, is door de gemeenteraad aangenomen.

 

Cultuur

 • De laatst (her)ontdekte Cuyperskamer in de Eusebius is een bijzondere vondst. We hebben met D66 en veel andere fracties een voorstel gedaan om geld vrij te maken voor de renovatie van dit bijzondere stukje geschiedenis.

Onderwijs

 • We trekken meer geld uit voor verbetering van schoolgebouwen, zodat kinderen goed kunnen leren en docenten een fijne werkomgeving hebben.
 • We starten een pilot met het ministerie van OCW om hoog- en andersbegaafde thuiszitters beter te ondersteunen, zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en een plek vinden waar ze het beste passen.

Waar ben je naar op zoek?