Door op 22 februari 2016

Verantwoordingsdebat over onrust Presikhaaf Bedrijven

De onrust bij en over Presikhaaf Bedrijven duurt voort.  De afgelopen maand heeft de gemeenteraad dit meerdere malen besproken, maar de antwoorden van de beide wethouders lijken niet overeen te komen met de informatie die onlangs naar buiten is gebracht. Reden om met GroenLinks en Zuid Centraal een verantwoordingsdebat te vragen.

Afgelopen 29 januari werd bekend dat de interim-directeur van Presikhaaf Bedrijven weggestuurd is als gevolg van een verstoorde werkrelatie en dat wethouder van Burgsteden terugtreedt als voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Over de ontstane situatie stelden leden van de Arnhemse gemeenteraad diverse malen vragen aan wethouders Van Burgsteden en Leisink, die namens Arnhem in het Algemeen bestuur van Presikhaaf Bedrijven zitten. Zij ontkenden dat er een serieus alternatief was voor de ingezette koers voor veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven. Ook gingen zij niet in op verstoorde verhoudingen in de regio.

Tijdens de bespreking van dit onderwerp maandag 15 februari in de gemeenteraad stelden de wethouders Van Burgsteden en Leisink dat het niet gelukt is de directie van Presikhaaf Bedrijven en het bestuur op één lijn te krijgen, dat er geen geformaliseerd alternatief plan is aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van Presikhaaf Bedrijven en dat er onvoldoende inzicht is in wat er onder leiding van de voormalige interim-directeur gebeurd is.

De afgelopen dagen kwam er meer informatie naar buiten over wat er zich de afgelopen maanden rond Presikhaaf Bedrijven heeft afgespeeld . Uit die informatie blijkt dat er  toch een alternatief plan aangeboden is aan het Dagelijks Bestuur door de directie van Presikhaaf Bedrijven, een plan dat gedeeld is met onder meer het Algemeen Bestuur. Daarnaast blijkt uit een brief van zes leden van het Algemeen Bestuur dat de (werk)verhoudingen binnen en rond het bestuur niet op orde zijn.

PvdA, GroenLinks en Zuid Centraal willen hierover opheldering en willen een verantwoordingsdebat op maandag 29 februari aanstaande. Karin Lasthuizen: “We willen duidelijkheid over de regionale verhoudingen en samenwerking binnen het bestuur, welke stappen er nu, op dit moment, genomen worden om de onrust weg te nemen, en waarom ons niet de informatie gegeven is waar wij recht op hebben.”