heeft de PvdA samen met GroenLinks, Arnhem Centraal en Verenigd Arnhem wederom geprobeerd de bezuiniging op de kwijtschelding terug te draaien