Door op 2 juli 2016

Discriminatie door politie: Proef met ‘stopformulieren’

De aanhouding van Typhoon in juni maakt duidelijk dat etnisch profileren door de politie niet alleen in de VS maar ook in Nederland voorkomt. Via social media liet Typhoon weten op basis van zijn uiterlijk door de politie aan de kant te zijn gezet. Zijn mooie auto ‘matchte’ namelijk niet met zijn huidskleur. Helaas duiken vaker berichten op van discriminatie door politieagenten.

Politiecontrole op basis van uiterlijk is niet juist, niet nodig en niet effectief. Het kan bijdragen aan grote maatschappelijke onvrede en zelfs radicalisering. De politie zelf is bovendien uiteindelijk de grootste dupe van die maatschappelijke onvrede. Meer diversiteit bij de politie zal een grote bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van discriminatie door etnische profilering. Maar het binnenhalen van divers talent bij de politie gaat niet heel snel, dus alleen daar op blijven wachten lijkt geen optie.

In verschillende steden, waaronder Amsterdam, wordt daarom geopperd om een pilot te starten met zogenaamde stopformulieren, in navolging van het advies in 2014 van de Adviesraad Diversiteit en Integratie van de Gemeente Amsterdam. Agenten worden door de stopformulieren of de stop-app genoodzaakt om de reden, wettelijke basis en opbrengst van een proactieve controle te registreren. Stopformulieren zetten niet alleen aan tot reflectie in de beslissingen om burgers te controleren, ook dienen ze om de effectiviteit van de proactieve controle vast te stellen. De PvdA maakt zich sterk tegen discriminatie en heeft daarom vragen aan het college gesteld op 13 juni over de mate waarin het voorkomt, het beleid bij de politie zelf en de mening over de genoemde pilot. Niet het Arnhemse college, maar het Ministerie van Justitie en Veiligheid kan een dergelijke pilot laten starten. De PvdA heeft, samen met D66, GroenLinks en Verenigd Arnhem  een motie ingediend, waarbij de burgemeester wordt opgeroepen dit te bespreken en de raad te informeren over voortgang en uitkomst van de pilot.