Door op 3 oktober 2013

Druk met de toekomst

De toekomst van onze mooie stad, daar gaan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 over. En in het verkiezingsprogramma van de PvdA in Arnhem schrijven we op hoe wij die toekomst voor ons zien: socialer, veiliger, met zorg dichtbij en een Arnhem dat werkt.

Onze verkiezingsprogrammacommissie is er maar druk mee. De verhalen van 1000 Arnhemmers, de échte ervaringsdeskundigen, vormen de basis voor het verkiezingsprogramma. Talloze interviews leggen de leden van de verkiezingsprogrammacommissie daarom af. Gesprekken met wijkagenten, kleine en grote ondernemers, mensen die in de zorg werken of zorg ontvangen, om maar zoveel mogelijk inspiratie op te doen. Ook de resultaten van de tientallen buurtbezoeken van onze afdeling en de verhalen die ons ombudsteam bereiken, en de vele input van onze eigen leden, krijgen een plekje in ons verhaal voor 2014 en verder.

Bovendien werden alle inwoners van Arnhem uitgenodigd hun beste ideeën met ons te delen. En dat deden ze. Met een plekje in het verkiezingsprogramma als uitkomst, want vaak levert de frisse kijk van een ‘buitenstaander’ enorm veel op. En waarom zou je alleen met je eigen club aan de toekomst van Arnhem werken? Dat moet altijd samen.

Volgende week volgt er nog meer input voor het verkiezingsprogramma. In de intieme setting van huiskamers bijvoorbeeld: een huiskamerbijeenkomst (met pizza) met jongeren en een huiskamerbijeenkomst over de zorg, ‘een zorgzaam Arnhem’, met deskundigen en leken, verplegers en verpleegden. In een woonkamer is maar plek voor zo’n 10 tot 15 mensen, de uitgelezen mogelijkheid om eens goed in gesprek te gaan over wat écht telt.

Dan is er aan het eind van volgende week nog een Ondernemerscafé, waar we het over de zorgen en wensen van ondernemers gaan hebben, maar daarover morgen meer.

Druk met de toekomst dus, die verkiezingsprogrammacommissie. Terecht. Dat is ons mooie Arnhem meer dan waard.