Door op 15 mei 2013

Duidelijk nee tegen kunstencluster is signaal voor college

Duidelijk signaal
Ruim 20.000 inwoners van Arnhem namen vandaag de moeite om hun mening te laten horen over het plan voor een kunstencluster aan de Rijn. Hun signaal was duidelijk: 85,4 procent van de opgekomen kiezers stemde tegen het plan. De PvdA concludeert dat dit een duidelijk signaal geeft aan het college. Een signaal dat de PvdA in ieder geval niet wil negeren. Het stadsbestuur zou zich moeten afvragen in hoeverre het kunstenclusterplan in deze economische tijden op draagvlak kan rekenen bij de Arnhemse bevolking.

De PvdA is tegen het huidige kunstenclusterplan en kiest ervoor om een deel van de daarvoor begrote middelen in te zetten om jeugdwerkloosheid te bestrijden, ouderen zonder baan aan het werk te krijgen en bedrijven in zwaar weer te ondersteunen.

Kritisch over het proces
De PvdA is vanaf het begin kritisch geweest over het proces rondom het referendum. Wellicht had het beter gecombineerd kunnen worden met de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de informatievoorziening liet te wensen over. Factoren die een negatieve invloed kunnen hebben gehad op de opkomst.

Onafhankelijke evaluatiecommissie
Een referendum moet mogelijk blijven als een grote groep Arnhemmers hierom vraagt. Om die reden heeft de PvdA het verzoek om een referendum gesteund. De initiatiefnemers van het referendum over het kunstencluster hebben laten zien dat het kan, en verdienen daarvoor een compliment. Nu is het aan de gemeenteraad om het verloop te evalueren. De PvdA hecht veel belang aan een gedegen evaluatie en stelt dan ook voor dat deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie.