Door op 1 juli 2014

EcoVrede mag niet op straat staan

” De PvdA is blij met de toezegging van de wethouder met spoed in gesprek te gaan met EcoVrede om te zoeken naar een al dan niet tijdelijke oplossing. We hopen dat er snel een oplossing gevonden wordt voor het huisvestingsprobleem van deze stichting”, aldus raadslid Eric Greving.
De Stichting EVS EcoVrede is momenteel gehuisvest in het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat in Presikhaaf.  Het gebouw heeft een nieuwe eigenaar die hier studentenwoningen wil realiseren. EcoVrede was in de veronderstelling dat ze nog zeker tot het einde van het jaar van het gebouw gebruik konden maken. Maar tot grote schrik van EcoVrede hebben ze te horen gekregen dat het pand op 15 juli leeg opgeleverd dient te worden. Er is nog geen zicht op nieuwe huisvesting, waardoor EcoVrede op straat zal komen te staan.

De PvdA vindt dat EcoVrede een belangrijke functie vervuld bij het ondersteunen van mensen met een minimum aan inkomen en bij duurzame projecten en dat het voortbestaan niet bedreigd mag worden door deze situatie. Om deze reden heeft de Partij van de Arbeid samen met de SP en Zuid Centraal in de raadsvergadering van 30 juni mondelinge vragen gesteld aan het college.

EcoVrede zet zich met vrijwilligers in door bijvoorbeeld broodpakketten beschikbaar te stellen en financieel advies te geven, maar ook door een luisterend oor te bieden. Daarnaast ondersteunt EcoVrede duurzame projecten, zoals bijvoorbeeld stadslandbouw en particuliere initiatieven.  Deze functie mag niet verloren gaan voor Arnhem en haar inwoners.