Door Martien Louwers op 11 januari 2016

Einde voor project “Taalmaatjes”?

De PvdA wil het niet zover laten komen dat het project “Taalmaatjes” van de vrijwilligersorganisatie Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) eind van dit jaar stopt. De behoefte om op informele wijze de taal te leren is er zeker. Fractievoorzitter Martien Louwers zal tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad vanavond het college vragen geld beschikbaar te stellen.

In de Gelderlander werd onlangs melding gemaakt van de uitdaging om het project Taalmaatjes te financieren. Het project Taalmaatjes is opgezet omdat veel anderstaligen behoefte hebben om in informele sfeer hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. De behoefte aan Taalmaatjes is sinds de komst van (Syrische) vluchtelingen in Arnhem toegenomen. Er zijn veel vrijwilligers die Taalmaatje willen worden.

De gemeente liet in een brief over de opvang van vluchtelingen weten dat vanuit het Rijk geen onderwijs en taalles wordt aangeboden. Hier is vanzelfsprekend wel behoefte aan. Vrijwilligers geven nu al aan 270 mensen taalles. De gemeente is met de HAN in overleg om te bezien of er mogelijkheden zijn om deze taallessen te professionaliseren, lesmateriaal te verbeteren en het aantal uren uit te breiden. Het project Taalmaatjes is één van de manieren om taalvaardigheid te verbeteren én een netwerk op te bouwen.
De Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR) schreef in de policy brief ‘Geen tijd verliezen: van opvang tot integratie van asielmigranten’ dat de tijd in de opvang beter benut kan worden. Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd. Er is geen tijd te verliezen.

Martien Louwers

Martien Louwers

Martien Louwers (1979) is fractievoorzitter voor de PvdA en wijkambassadeur voor de wijk het (Arnhemse) Broek en Elderveld. Martien werkt als adviseur Public Affairs bij NOC*NSF. Daarnaast is Martien bestuurslid bij het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Ze woont in Klarendal.

Meer over Martien Louwers