Eric Greving nieuwe fractievoorzitter

1 juni 2018

Woensdag is het coalitieakkoord besproken in de raad en werd Martien Louwers geïnstalleerd als wethouder voor de PvdA. Eric Greving volgt Martien op als voorzitter van de PvdA-fractie.Eric is nu zeven jaar politiek actief binnen de PvdA Arnhem, als fractievolger en vanaf de vorige periode als raadslid. Over zijn nieuwe functie in de fractie zegt Eric:

“Ik ben heel trots dat ik fractievoorzitter mag zijn. De afgelopen jaren heb ik me met veel plezier ingezet voor met name de betrokkenheid van Arnhemmers bij alles wat de gemeente doet. Ik vind het belangrijk om het vertrouwen te houden en winnen van de inwoners van Arnhem. De afgelopen jaren is veel gesproken over de bestuurscultuur in Arnhem. Hieruit kunnen we lessen leren die ik graag met de fractie in de praktijk breng.”

Zijn portefeuille is: wonen, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, vergunningen/handhaving, mobiliteit, wijksturen en wijkzaken en Stadsblokken-Meinerswijk.