Door Martien Louwers op 17 mei 2017

Extra lening voor Musis baart zorgen

Onlangs is de nieuwe concertzaal van Musis in gebruik genomen. Het college heeft de
gemeenteraad geïnformeerd over het verstrekken van een lening aan de stichting MSA van 8 miljoen
euro, 4 miljoen meer dan in 2015 werd aangegeven.

De lening aan de stichting MSA is bedoeld voor investeringen in de inrichting zoals stoelen, geluidsinstallaties, verlichting etc. Voor Musis gaat het om een bedrag van 7,52 miljoen euro. Dat komt bovenop de 20 mln investeringskosten in het gebouw; de nieuwe zaal en renovatie van het bestaande Musis. In de brief van 2015 werd nog gesproken over een investeringskrediet van 3,78 miljoen voor de inrichtingskosten. Een verschil van
bijna 4 miljoen euro.

Het college stelt vervolgens dat vooralsnog werd aangenomen dat Musis vanaf 2018 al
meeropbrengsten zou gaan opleveren. Inmiddels houdt het college een grotere slag om de arm en
zegt ze dat ze nog niet kan aangeven hoe de exploitatie van het nieuwe Musis na de
renovatie/vernieuwbouw daadwerkelijk gaat uitpakken. Eigen inkomsten van MSA kunnen als gevolg
van de grote verbouwingen mee- of tegenvallen. Dit kan effect hebben op het tempo waarin MSA in
staat zal zijn de lening af te lossen.

In antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA antwoorde het college op 27 maart jl. nog geen
problemen te verwachten ten aanzien van de exploitatie van Musis. Op technische vragen van de
PvdA en de VVD ten aanzien van de uitgaven van de post onvoorzien, en het mogelijk overschrijden
daarvan, is nooit een antwoord gekomen.

De PvdA heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de financiering van Musis en wil van het college o.a. weten hoe hoog de werkelijke kosten zijn voor nieuwbouw en renovatie van Musis. Daarnaast wil de PvdA weten hoe hoog het risico ingeschat wordt dat de lening geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig kan worden terugbetalen en welke risico’s zich nog meer voordoen als de exploitatie van Musis tegenvalt.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers