In antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA antwoorde het college op 27 maart jl. nog geen