Door op 10 maart 2014

Gedupeerde medewerkers Realwork krijgen loon waar ze recht op hebben

Het bedrijf Realwork moest Arnhemse bijstandsgerechtigden weer aan werk helpen. Op 7 februari jongstleden ging het failliet en medewerkers werden niet meer betaald. De 72 medewerkers die trots waren op het feit dat zij weer werk hadden, moeten daardoor weer opnieuw beginnen en raakten buiten hun schuld in de financiële problemen. Gelukkig stemde de gemeenteraad vanavond unaniem voor een motie om hen zekerheid te geven en het bedrag waar ze recht op hebben.

Onzekerheid over hun inkomen is het laatste waar zij op zitten te wachten. Het college moet verantwoordelijkheid nemen voor de situatie van deze mensen en er zorg voor dragen dat zij het geld krijgen waar ze recht op hebben.

Omdat de controle van de financiële huishouding van het bedrijf door de gemeente onvoldoende is uitgevoerd, is dit college medeverantwoordelijk voor de onzekere situatie die voor de gedupeerde werknemers is ontstaan. Het loon geven waar ze recht op hebben, is het minst wat het college kan doen. De PvdA is daarom mede-ondertekenaar van een motie die het college verzocht de achterstallige loonbetaling waar de medewerkers recht op hebben, uit te keren. Die motie werd zoals gezegd unaniem aangenomen.