Door op 15 januari 2014

Geef Dance de ruimte in Arnhem

Om Dance in Arnhem de ruimte te geven, pleit de PvdA ervoor om de regel van maximaal twee Dance-evenementen per jaar te schrappen uit de evenementenregels. Daarnaast zou de gemeente zich moeten opwerpen als ambassadeur van Dance en moet het collegebestuur actief meedenken met de organisatoren, onder andere over nieuwe binnenlocaties in de stad.

Dancefestivals, feesten en culturele activiteiten kunnen een handelsmerk zijn voor Arnhem. Culturele activiteiten vergroten de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven en kunnen dus bijdragen aan het versterken van de Arnhemse economie.

We willen initiatieven op dit terrein stimuleren. We zouden initiatieven vanuit de Arnhemse creatieve industrie zoveel mogelijk moeten ondersteunen en belemmerende regelgeving moeten schrappen. Vernieuwende initiatieven kunnen worden gefaciliteerd door bijvoorbeeld leegstaande gebouwen of onbenutte openbare ruimte beschikbaar te stellen. Ook al is dit tijdelijk.

Als de gemeente Arnhem meedenkt, kunnen opbrengsten uit Dance-evenementen worden gebruikt om minder rendabele kunstvormen te ondersteunen. Die boodschap gaven Arnhemse cultureel ondernemers vorige week aan de Arnhemse politiek. De PvdA denkt graag met hen mee.