Door op 18 november 2014

Geef werknemers Presikhaaf Bedrijven nu al een vast contract

De PvdA is blij met de nieuwe visie van Arnhem voor Presikhaaf Bedrijven, maar niet helemaal met het deel over de omzetting van de tijdelijke naar vaste contracten. De PvdA pleit er voor de tijdelijke contracten vóór 1 januari ’15 al om te zetten naar een vast contract. Dan bied je echt zekerheid.

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van Wet Jonggehandicapten (WAJONG) samen. In Arnhem gaat het in totaal om een groep van 8000 à .000 mensen, waarvan het merendeel een bijstandsuitkering heeft. Met de komst van de Participatiewet stopt de instroom in de huidige Sociale Werkvoorziening definitief. Dit heeft gevolgen voor nieuwe mensen met een arbeidsbeperking, maar ook voor de zittende groep WSW-ers, omdat zij bij beëindiging van hun contract ook onder de nieuwe wet gaan vallen. Voor Arnhem gaat het in totaal om 291 mensen. Ongeveer twee derde van deze groep heeft de indicatie beschermd werken, om precies te zijn 190 mensen. Over het algemeen zijn dit de mensen die in het nieuwe systeem in de onderste 4 treden van de participatieladder verkeren en een loonwaarde creëren van minder dan 40%. Deze groep krijgt een vast contract. Ongeveer een derde van deze groep heeft niet de indicatie beschermd werken, om precies te zijn 101 mensen. In het nieuwe systeem zou het gaan om mensen die een loonwaarde van 40 tot 80% kunnen creëren, op trede 5 van de participatieladder staan en daarmee naar betaalde banen – bijvoorbeeld de garantiebanen – worden toegeleid.

Deze groep, die nu dus werk heeft, is nog niet zeker van een vast contract in de toekomst. In het raadsvoorstel wordt het voornemen uitgesproken het tijdelijke contract van deze mensen pas na hun derde tijdelijke contract om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. Voor een groot deel van deze groep zou dat pas gebeuren in 2016. Volledige zekerheid dat zij inderdaad een vast contract krijgen aangeboden hebben zij echter niet. Voorwaarde is dat zij minimaal 40% loonwaarde behalen. Lukt dat niet, dan stromen zij alsnog de Participatiewet in en komen dan terecht in de onderste treden of loonwaarde, waarin zij niet meer zullen worden toegeleid naar betaald werk, maar in plaats daarvan vrijwilligerswerk of een dagbesteding kunnen gaan doen.

De PvdA heeft daarom een wijzigingsvoorstel ingediend om deze groep van 101 mensen met een tijdelijk contract bij Presikhaaf Bedrijven wel die zekerheid te geven en in de Arnhemse visie op te nemen alle tijdelijke contracten om te zetten naar een contract van onbepaalde tijd voor 1 januari 2015.