Door op 1 december 2015

Geen coffeeshops in ‘nieuwe’ wijken

Veilig wonen in je eigen wijk staat voor de PvdA voorop. “Coffeeshops in ‘nieuwe’wijken als Presikhaaf of Rijkerswoerd betekent overlast in meer wijken in Arnhem”, aldus raadslid Karin Lasthuizen. D66, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren vinden het sluiten van coffeeshops onwenselijk en pleiten daarom voor de afschaffing van het huidige uitsterfbeleid voor coffeeshops.

Dit beleid kent Arnhem al sinds 1998. Het doel is om te komen tot maximaal 8 coffeeshops, waarvan 5 in de binnenstad, 1 in het Spijkerkwartier en 2 in Klarendal/St.Marten. Nu zijn er nog 11 coffeeshops: 5 in de binnenstad, 1 in het Spijkerkwartier en 5 in Klarendal/St.Marten.
De indieners stellen dat het huidige beleid niet werkt, omdat minder coffeeshops tot meer bezoekers per coffeeshop en dus tot meer overlast leidt. Meer straathandel en grotere kans op vermenging van de markten van soft- en harddrugs.  Een aanbod van kleine coffeeshops is volgens hen essentieel. De partijen willen 11 shops en verspreiding over de hele stad. Ze denken vooral dat er behoefte is aan een shop in Presikhaaf en Rijkerswoerd.

Arnhem hoeft volgens de PvdA niet veel minder coffeeshops te hebben, 11 is op zichzelf verdedigbaar. Dat neemt niet weg dat er geen bewijs is dat straathandel welig gaat tieren als er meer shops sluiten! Het huidige beleid heeft er juist voor gezorgd dat de overlast enorm is afgenomen in de afgelopen jaren.
Het bestaande uitsterfbeleid is echter een middel dat is bedoeld om een ander bestaand probleem op te lossen. Want er is ‘overcapaciteit’ op plekken waar veel shops op elkaar zitten. In woonbuurten, zoals in Klarendal, zou je er nog een aantal weg willen hebben.

Voor de PvdA staat veiligheid voorop! De fractie wil daarom geen coffeeshops in ‘nieuwe’ wijken. “Want 8 coffeeshops in Arnhem is voldoende, in Klarendal zitten er te veel, in Binnenstad en Spijkerkwartier voldoende en wij willen geen coffeeshops in nieuwe wijken zoals Malburgen of Presikhaaf“, zoals vermeld in de Gelderlander van 23 november. In de ‘nieuwe’ wijken zijn bewoners er vaak fel tegen en deze woonbuurten worden opgezadeld met nieuwe overlast, terwijl bv. het centrum er al op is ingesteld. Ook vestiging bij de uitvalswegen is geen goed idee omdat het drugstoerisme vanuit Duitsland aantrekt. Bovendien levert dit extra handhavingsproblemen op voor kwetsbare wijken en het doorbreekt de voor gemeente en politie bekende structuur van coffeeshops. Dit maakt het onvoorspelbaar.
Coffeeshops zijn geen gewone winkels of ‘ horeca’. Vrij ondernemerschap – zoals de indieners bepleiten – is een naïef idee. De handel (aan de achterdeur) is nog steeds illegaal, de waar is kostbaar en er is veel geld in de winkel aanwezig. Hierdoor neemt de kans op criminaliteit en gewelddadige overvallen toe (RIP deals). Daar komt nog bij dat op het moment dat het huidige beleid losgelaten wordt er een florerende handel in vergunningen kan ontstaan. Regulering van vergunningen via gemeenten is daarom noodzakelijk. Een betere oplossing is misschien een aanwijzingsbeleid of spreidingsbeleid, waarvoor verantwoorde ondernemers in aanmerking komen. 11 coffeeshops kan hierbij bespreekbaar zijn. Om te zorgen dat een (verantwoorde) coffeeshophouder soms ook even ‘vrij’ kan nemen, zou een nieuw stelsel moeten komen, waarbij een tijdelijke vergunninghouder of iets dergelijks bijgeschreven kan worden op de vergunning.