een motie van GroenLinks mede in ingediend om deze verkenning stop te zetten