Door op 15 februari 2017

Geen nieuwe coffeeshops in woonwijken Arnhem

Mensen moeten rustig kunnen blijven wonen in hun eigen buurt. Daar waar ze zich thuis voelen, mogen mensen niet ineens de dupe worden van het nieuwe coffeeshopbeleid dat nu wordt voorgesteld door de burgemeester. De PvdA wil daarom geen nieuwe coffeeshops in woonwijken waar deze nu nog niet zijn. Ieder voorstel voor een nieuw coffeeshopbeleid krijgt van ons geen steun zo lang dit betekent dat er nieuwe coffeeshops kunnen komen in woonwijken als Presikhaaf of Malburgen.

Geen ervaring weggooien
De PvdA ziet ook niets in het voorgestelde lotingssysteem waar geïnteresseerde coffeeshopondernemers een vergunning voor 6 jaar kunnen krijgen. Dat systeem kijkt niet naar ervaring of beleid en iedereen kan meedoen. Daarmee gooi je een schat aan zorgvuldig opgebouwde kennis, ervaring en contacten met de politie, gemeente en andere belanghebbenden weg. Daarnaast verdwijnt de prikkel voor coffeeshophouders om het allemaal zo goed mogelijk te organiseren en in te zetten op de lange termijn. Dat zal negatieve gevolgen hebben voor veiligheid en overlast.

Er moet nog een hoop verbeteren aan het voorstel voor een nieuw coffeeshopbeleid. Ondertussen zal ik de komende tijd in gesprek gaan met buurtbewoners en de huidige coffeeshophouders.