Door op 7 maart 2016

Gelijke beloning voor vrouwen

De PvdA heeft vragen aan het Arnhemse College van B&W gesteld over gelijke beloning voor vrouwen. De PvdA ziet graag dat de gemeente de voorbeeldfunctie benut en dat dit uitgangspunt als voorwaarde bij aanbestedingen opgenomen wordt.

De PvdA wil weten of er verschillen zijn in beloning bij gelijk werk tussen mannen en vrouwen binnen de gemeentelijke organisatie. Ook wil de fractie weten of gelijke beloning bij gelijk werk binnen de ambtelijke organisatie een vast uitgangspunt is van aanname- en beloningsbeleid, in de gesprekken met de ondernemingsraad en een onderdeel is bij aanbestedingen. Daarnaast is de PvdA benieuwd welke maatregelen het College zal nemen om een bijdrage te leveren aan dit uitgangspunt. De volledige tekst en de vragen kunt u lezen door hier te klikken.

Voor hetzelfde salaris 64 dagen per jaar langer werken. Dat lot is vrouwen in het Nederland van 2016 nog altijd beschoren. We leven een eeuw na het algemeen kiesrecht. Zestig jaar nadat we een einde maakte aan de bizarre gewoonte dat vrouwelijke ambtenaren de dag na hun bruiloft ontslagen werden – ze werden immers toch huisvrouw en moeder. Veel is verricht. Maar vrouwen krijgen anno 2016 voor hetzelfde werk nog altijd bijna 20 procent minder salaris dan mannen[1]. En dat is simpelweg belachelijk.

Landelijk is er op initiatief van de PvdA wetgeving in de maak. Onze gemeente heeft echter een eigenstandige verantwoordelijkheid en kan uitstekende bijdrage leveren aan gelijke beloning van mannen en vrouwen. Door haar voorbeeldfunctie te benutten, door bij alle contractpartners het onderwerp onderdeel te laten zijn van aanbestedingen.

Noot:
[1] Tijdens, K.G., Van Klaveren, M. (2012) Frozen in time: Gender pay gap unchanged for 10 years. Brussels, ITUC p. 48.