Gemeente laks met veiligheid galerijflats

30 januari 2018

Nadat in 2011 in Leeuwarden de bovenste galerij van een flat bezweek en daarmee de galerijen van vier woonlagen omlaag kwamen, is eind 2015 een onderzoeksplicht ingesteld naar de veiligheid van uitstekende balkons en galerijen voor dat type flats van vóór 1975. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt nu dat het in Arnhem slecht gesteld staat met die onderzoeksplicht en dat maatregelen bij onveilige constructies uitblijven. De PvdA vindt dat de gemeente laks omgaat met de veiligheid van galerijflats en roept op tot actie.

Uiterlijk 1 juli van vorig jaar moesten alle eigenaren van de risicoflats voldoen aan de onderzoeksplicht door een onafhankelijke deskundige in te schakelen en indien nodig de vereiste maatregelen te treffen. Er zijn 71 eigenaren aangeschreven, waarvan er elf niet gereageerd hebben. Bij 22 flatgebouwen, allen in eigendom van particulieren of Vereniging van Eigenaren, is sprake van een gevaarlijke constructie, waarbij in elf gevallen maatregelen getroffen dienen te worden. De gemeente blijkt nu geen idee te hebben hoe ver het hiermee staat. De laatste rappelbrief van de gemeente is halverwege september 2017 verstuurd en van handhaving is nog geen enkele sprake.

De PvdA vind het onbegrijpelijk dat eigenaren van gevaarlijke flats nog geen onderzoek hebben laten verrichten naar de veiligheid van hun flatgebouw. De risico’s van onveilige balkons hebben we heel recentelijk nog kunnen zien toen tijdens de jaarwisseling een balkon in het Spijkerkwartier instortte. Daarom verbaast de lakse houding van de gemeente nog het meest. In Arnhem moet je prettig en veilig kunnen wonen en van de gemeente verwacht de PvdA veel meer daadkracht. Nu de deadline van onderzoek inmiddels met een half jaar is overschreden, verwachten we spoedig optreden van de verantwoordelijk wethouder.

In de gemeenteraad zal de PvdA de volgende vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de eigenaars van de galerijflats aangeschreven zijn? Wat gaat de gemeente ondernemen om te zorgen dat er duidelijkheid komt over de status van de galerijflats waarvan nog geen reactie ontvangen is?
2. Bij 11 flats is de conclusie dat er maatregelen getroffen moeten worden. Is er al overleg tussen gemeente en de eigenaars of Vereniging van Eigenaars van deze flats en is er een planning afgesproken?
3. Het kan zijn dat maatregelen uitblijven vanwege gebrek aan financiële middelen. Is de gemeente bereid om mee te denken over mogelijke oplossingen zodat de veiligheid van mensen niet door geldgebrek in het geding komt?