Door Eric Greving op 30 juni 2015

Giro d’Italia in Arnhem

De PvdA  ziet de Giro als een mooi evenement om Arnhem op de kaart te zetten. Ondernemers zullen profiteren en de Giro is een mooi evenement om sport te promoten. Toch heeft de PvdA tegen het raadsvoorstel gestemd om middelen beschikbaar te stellen.

De provincie en de gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen zijn in de gelegenheid om de start en twee etappes van de Giro d’Italia 2016 te organiseren. Dit betekent dat de karavaan van de Giro vier dagen de provincie aandoet met alle aandacht van de media en bezoekers van dien. Berekend is dat dit evenement op economische vlak van groot belang is. Daarnaast biedt het evenement ruimte om diverse maatschappelijke side events te organiseren om de breedtesport onder de aandacht te brengen. De ploegenpresentatie en start zal in Apeldoorn zijn. In Arnhem en Nijmegen zullen zowel start als finish van twee etappes zijn.

Waarom dan toch tegen gestemd?
In eerste instantie heeft het college in maart 2015 de gemeenteraad laten weten dat de bijdrage van de gemeente Arnhem aan het project €350.000,00 zou zijn. Ondanks deze kosten in moeilijke tijden kon de PvdA instemmen, mits het college maximaal zou inzetten op het organiseren van maatschappelijk side events. De PvdA heeft hiertoe in maart van dit jaar al een motie aangekondigd. Een mooi voorbeeld van een maatschappelijk side event komt van Ome Joop’s Tour, die de Giro di Bambini wil organiseren. Maar de PvdA roept in de motie het college ook op scholen en verenigingen te betrekken bij maatschappelijke side events om zo het evenement maximaal te benutten op sport te promoten. Hiervoor moet binnen het projectbudget ook voldoende ruimte zijn. De wethouder heeft dit alles toegezegd.
Groot was de verbazing van de PvdA toen bij de behandeling van het raadsvoorstel bleek dat de kosten niet €350.000,00 bedragen, maar ruim € 1 mln. De beschikbaar gestelde begroting liet veel onduidelijkheid zien. Dit bleek ook uit het debat afgelopen maandag waarin de éne partij vertelde dat de maximale kosten €350.000,00 zijn en de ander aangaf dat deze veel hoger zullen uitvallen. Een plan van aanpak was niet beschikbaar, ondanks eerdere toezegging. Gevolg: de gemeenteraad heeft niet het verzoek gehad om in te stemmen met het organiseren van de Giro, maar kreeg het voorstel om middelen beschikbaar te stellen van andere projecten en bestemmingsreserves. Een inhoudelijk voorstel ontbreekt, een begroting ontbreekt, een plan van aanpak ontbreekt. Het totaal aan middelen dat beschikbaar wordt gesteld komt ook niet overeen met de bedragen uit de begroting. Oftewel veel onduidelijkheid. De PvdA heeft samen met de ChristenUnie een amendement ingediend om in ieder geval het financieel kader duidelijk mee te geven aan het college. Helaas heeft dit amendement het niet gehaald. Dit is aanleiding geweest om tegen het voorstel van het college te stemmen. Dit ondanks dat de PvdA enthousiast is over de Giro en de positieve effecten voor Gelderland en Arnhem in het bijzonder.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving