Door op 25 mei 2017

Help Arnhemmers uit de schulden

Het College behoort Arnhemmers in de schulden uit hun schuldenmoeras te helpen, zeker als de overheid daar een kwalijke rol in speelt; neem een actieve rol in integrale schuldenaanpak samen met andere overheden en grijp experimenten en proeftuinen aan waar mogelijk.

Mensen met schulden raken vaak van de regen in de drup: openstaande vorderingen kunnen niet worden betaald en lopen op door rente, aanmaningen en boetes. Onder schuldeisers bevinden zich vaak diverse overheidsonderdelen, zoals de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het College voor Zorgverzekeringen. Zij hebben vaak een speciale positie, omdat ze meestal zonder tussenkomst van een rechter direct tot inbeslagnames kunnen overgaan of omdat er sprake is van automatisch opgelegde wettelijke boetes. En elke overheidsinstantie kent weer eigen systemen, waarbij van onderlinge afstemming nauwelijks sprake is.

De overheid zou mensen die in de schulden raken, vaak door een vervelende ingrijpende gebeurtenis zoals ziekte of een sterfgeval in het gezin, niet verder een moeras van problemen in moeten werken maar juist voor wat ademruimte moeten zorgen in benauwde tijden. Gelukkig zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst en het CJIB zich steeds beter bewust van hun potentieel contraproductieve en knellende systemen en is bekend dat wordt nagedacht over proeftuinen en experimenten waar zij een actieve positie innemen in een integrale schuldenaanpak.

De gemeente, bij uitstek de overheid die steeds meer het dichtst rondom betrokkenen en problematiek is georganiseerd, zou daar een beslissende rol in kunnen spelen. De PvdA roept het college daarom op zich principieel uit te spreken om zo snel als mogelijk mee te doen aan experimenten met andere (overheid)organisaties die voor een integrale schuldenaanpak kan zorgen en zich actief te melden bij zowel de Belastingdienst, het College voor Zorgverzekeringen en het CJIB. Zodat voor Arnhemmers met schulden de overheid een écht helpende hand biedt in donkere periode, niet een extra onnodige duw.

Ria de Vries dient aanstaande maandag een voorstel in met de oproep aan het college. Ze hoopt op brede steun in de gemeenteraad. “Als alle overheden samenwerken kunnen we een integrale aanpak voeren.”