We stellen daarom technische vragen bij de perspectiefnota.