Door op 29 juni 2015

Huisvesting Focus: neem de tijd voor een goed besluit

Veel Arnhemmers hebben gereageerd op het huidige voorstel van het College van Arnhem om Focus Filmtheater Arnhem in een nieuw gebouw te huisvesten op het Kerkplein. Velen zien liever dat Focus in het Rembrandt theater gehuisvest wordt.

” Focus Filmtheater verdient een nieuwe locatie, een locatie waar er ruimte en flexibiliteit  is om in de juiste omgeving te genieten van onder andere film en cultuureducatie. Dat staat voor ons buiten kijf en staat hier wat ons betreft niet ter discussie”, aldus Marilyn A-Kum.
Op dit moment zal de Partij van de Arbeid tegen het voorstel stemmen om de volgende redenen:

  • Het financiële voorstel wat er ligt is allesbehalve solide. Zowel de gemeente Arnhem als Focus stevenen af op een structureel financieel tekort in het huidige voorstel. Dat vinden wij een te groot risico waarbij we Focus ook helemaal zouden kunnen kwijtraken en dat is niet wat we voor onze stad willen.
  • Er zijn op dit moment onvoldoende inhoudelijk en financieel onderbouwde afgewogen alternatieven. Een mooi alternatief zoals het Rembrandt Theater, maar eventueel ook de oude Dansacademie en terrein achter het Aardvarken. Zonder de informatie en financiële onderbouwing van deze alternatieven kunnen we geen juiste en zorgvuldige beslissing nemen op dit moment.

De PvdA zal vanavond in de gemeenteraadsvergadering dan ook een dringende oproep aan het college en de coalitie partijen doen om meer tijd te nemen om de juiste beslissing te nemen voor Focus en de stad. Wij zien en hebben ook geen reden gehoord waarom die tijd niet genomen kan worden. Het is een besluit van groot belang voor Focus, voor de gemeente Arnhem, de bewoners en niet in het minst voor de financiële gezondheid van Arnhem.