Huizen voor iedereen in Gaardenhage

Door El Yazid Aït Chrif op 20 juli 2022

Op woensdag 20 juli 2022 hield raadslid Yazid Aït Chrif zijn maidenspeech over het raadsvoorstel bestemmingsplan Gaardenhage.

 


Beste voorzitter,

Voordat de Arnhemse PvdA zich uitspreekt over het plan Gaardenhage, wil ik graag iets kwijt over onze doelen voor onze stad.

Voor ons hebben drie zaken de hoogste prioriteit. En dat is wonen, wijken en bestaanzekerheid. Ik beperk me in dezen tot wonen.

Met wachttijden van 14 jaar voor een sociale huurwoning, huurprijzen in vrije sector die echt nergens meer over gaan en woningbouwprojecten waar honderden woningzoekenden over elkaar heen struikelen om zich maar te mogen inschrijven.

Dit kan toch niet in een rechtvaardige stad of samenleving?

Dat kunnen we toch niet accepteren?

De meesten van ons kennen de piramide van Maslow, en die stelt “een dak boven je hoofd” gelijk aan ademen, eten en drinken. Een basisbehoefte, dus!

Als we eens kijken voor wie we deze woningen allemaal willen, dan zijn dat de bekende clichés. De agenten, de onderwijzers, verzorgers en ga zo maar door. Allemaal mensen die staan te springen om een dak boven hun hoofd! Als wij het niet voor hen doen, waar doen we dit dan allemaal voor?

Ik en en anderen met mij die werken in de financiële wereld, hebben vaak minder moeite met het verkrijgen van een woning. Maar zeg nou eerlijk: wat draag ik nou echt bij in een financiële instelling? Laten we eerlijk zijn.

Daarom is de Arnhemse PvdA duidelijk: we moeten snel, veel en goede huizen neerzetten.

Dan kom ik op het voorliggende plan. Er ligt hier een plan voor waarbij enerzijds tegemoet wordt gekomen aan de grote woningbehoefte. Anderzijds ziet de pvda het als kans om te diversifiëren door een breed woningaanbod. Wat ons betreft zien we dat als enorme verrijking voor de buurt. Een buurt waarin mensen met verschillende achtergronden en financiële mogelijkheden een bijdrage gaan leveren aan de transformatie van de buurt.

Wij kunnen dan ook instemmen met het plan van het college met toevoeging van de motie van de ouderen-CPO. Senioren zoeken namelijk al lang naar betaalbare woningen in onze stad en de PvdA vraagt daar al jaren aandacht voor. We verwachten dat het college hier werk van maakt. We gaan jullie eraan houden!

Wij zijn tegen de motie van de SP over de Tuinmaat, want met verplaatsing kunnen we meer woningen realiseren in de wijk en de Tuinmaat kan zich vinden in een nieuwe, grotere locatie.

Ik kan mijn speech tot slot niet lang houden, want ons rest niet meer dan het college op te dragen vaart te maken en te zorgen voor de een snelle “eerste paal” in de grond!

 

Yazid houdt zijn maidenspeech in de gemeenteraad van Arnhem.

El Yazid Aït Chrif

El Yazid Aït Chrif

‘Jazid’ heeft ruime bestuurlijke ervaring als manager bij een groot verzekeringsbedrijf. Daarnaast heeft hij 8 jaar medezeggenschapservaring als OR-lid en is financieel goed onderlegd. Hij is energiek, positief ingesteld en ambitieus om gezamenlijk doelen te bereiken. Hij is, zoals hij het zelf beschrijft, een Nederlander met een Marokkaanse afkomst. Jazid is opgegroeid in Malburgen en

Meer over El Yazid Aït Chrif

Waar ben je naar op zoek?