De PvdA wil daarom dat er een evaluatie komt waarin de ervaringen van de wijkteams en bewoners en wijkplatforms worden betrokken