Door op 16 augustus 2013

In gesprek blijven met elkaar!

Na een succesvolle eerste bijeenkomst van de Jan Blasweilerleergang  (voor geïnteresseerden in het PvdA-raadslidmaatschap, nieuwe leden en voor iedereen die wat meer wil weten van de lokale politiek) was woensdag 14 augustus de tweede bijeenkomst. Deze stond in het teken van idealen en… speeddaten!

Binding
PvdA-vice-voorzitter Bert Otten vertelde over de idealen van de PvdA. Alle lokale PvdA-politiek wordt gevoerd vanuit sociaaldemocratische waarden. Wat zijn die waarden en hoe zit de PvdA als vereniging in elkaar? De PvdA heeft van origine idealen zoals ‘goed werk voor iedereen’ en bestaanszekerheid op een bepaald niveau voor iedereen. Maar de inhoud daarvan verschilt per tijdsperiode, aangepast op de ontwikkelingen in de wereld. Nu vertalen we bijvoorbeeld ‘goed werk voor iedereen’ naar meer contact met ondernemers om de arbeidsmarkt te verbeteren, maar ook het tegengaan van mensenuitbuiting, bijvoorbeeld via flexcontracten.

De rode draad in het verhaal van Bert Otten is ‘binding’. “Ga vooral naar buiten,” is een tip die hij geeft aan de (nieuwe) raadsleden, “zorg dat je mensen blijft ontmoeten en dat je hun verhalen kent”. Kortom, in gesprek blijven met elkaar!

En dat deden we ook. In het tweede deel van de bijeenkomst gingen we speeddaten.

Speeddaten is ontzettend leuk!
De deelnemers gingen op ‘speeddate’ met onder andere bewoners, raadsleden, de griffie en ondernemers. Zo maakten de geïnteresseerden in de lokale politiek nader kennis met de PvdA en de Arnhemse politiek. Binnen 4 minuten per date konden de deelnemers hen het hemd van het lijf vragen. Veel praten, lachen en uitwisselen van gegevens. En na afloop natuurlijk een gezellige borrel met elkaar.

Proeft dit naar meer?
De Jan Blasweilerleergang bestaat uit drie bijeenkomsten, waarvan er nu twee achter de rug zijn. Maar je kunt altijd nog aanhaken. De derde bijeenkomst staat gepland in de komende twee weken. Houd je mail of de agenda op de website in de gaten.

Meer lezen of kijken?
Het beginselmanifest
Project Van Waarde: over de waarden van de PvdA
Project  Vooruit: over de PvdA als vereniging nieuwe stijl