Door Martien Louwers op 30 mei 2016

Integratie als belangrijke opgave in de stad

Tijdens buurtbezoeken komen wij tegen dat de ene kant van de straat moeilijk in contact komt met de andere kant van de straat, omdat de verschillen in inkomen of cultuur groot zijn. Soms geldt dat zelfs voor mensen die elkaars directe buren zijn. Als mensen elkaar niet kennen, elkaar niet zien, dan kunnen vooroordelen ontstaan.

 Er dreigt een groeiende tweedeling waarbij mensen met diverse achtergronden zich soms onbegrepen en uitgesloten voelen. De PvdA wil leefbare buurten waar mensen met elkaar sámenleven. Wij willen daarom dat multiculturele diversiteit een opgave wordt waar het college zich veel meer voor inzet de komende jaren.

De tweedeling is al zichtbaar op de arbeidsmarkt waarbij jongeren met een allochtone achtergrond minder makkelijk aan een stage of baan komen dan jongeren met een autochtone achtergrond en met dezelfde opleiding en kwalificaties. We zien dat er vooroordelen zijn ten aanzien van vluchtelingen voor wie het van belang is dat ze zo snel mogelijk kunnen integreren. Ook zien we dat sommige jongeren worstelen met hun religieuze identiteit. De maatschappelijke opgave voor een verbonden stad is zo groot is dat de PvdA hiervan een aparte opgave wil maken voor de komende jaren. De PvdA verwacht daarbij gericht beleid op: het verbinden tussen verschillende bevolkingsgroepen en integratie in de wijken, ontmoeting in de buurt, preventie van radicalisering en polarisering, tegengaan van discriminatie en antisemitisme en het tegengaan van jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren.

Lees hier het voorstel voor de multiculturele diversiteit als extra opgave voor het college.

Martien Louwers

Martien Louwers

Ik ben Martien Louwers, fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem. Naast het raadslidmaatschap, dat ik nu al 12 jaar mag vervullen, ben ik adviseur public affairs bij NOC*NSF. Ik ben 38 jaar en woon met heel veel plezier in Klarendal. Ik kan er niet tegen als mensen onrecht wordt aangedaan, dat niet iedereen gelijke kansen

Meer over Martien Louwers