Door Martien Louwers op 8 juli 2013

Inzicht in mogelijkheid behoud Rijnhal

Samen met Eric Greving stelde ik schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden voor het behoud van de Rijnhal op de huidige locatie.

We spreken vaak over de Rijnhal maar wat het kost om het gebouw op te knappen weten we niet. Daarom stellen we nu vragen aan het college. Ook willen we weten of er elders in de stad een nieuwe plek te vinden is om de evenementen en beurzen onderdak te bieden als de Rijnhal zou moeten verdwijnen.

De gemeenteraad zal na de zomer een besluit moeten nemen over de invulling van het Rijnhalgebied in Arnhem-Zuid. Voor de bestemmingsplanwijziging die nodig is zal besluitvorming plaatsvinden in de gemeenteraad. De PvdA wil vooruitlopend op de bespreking in de raad inzicht in de mogelijkheid voor het behoud van de Rijnhal op zijn huidige plek.

Update 15 juli 2013: ‘PvdA wil Rijnhal niet kwijt’ (Kanaal 13)

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers