schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W