Door op 21 december 2013

Kapvergunning afgeschaft: Dikke bomen vogelvrij

‘Met de nieuwe regeling voor het wel/niet aanvragen van een kapvergunning heeft dit college er voor gezorgd dat er meer en ingewikkelder regels zijn, die duurder in de uitvoering zijn en waarmee de bescherming van het groen in de stad slechter is geregeld’, zegt Luuk Broer in zijn reactie op het besluit van de gemeenteraad om┬áde verplichte kapvergunning voor bomen met een stamdoorsnede van meer dan 25 cm af te schaffen.

De gemeenteraad heeft dit op 17 december 2013 definitief besloten . Daarmee is een aantal dikkere bomen in Arnhem vogelvrij verklaard en is het geheel aan de eigenaar om tot kappen te beslissen. Dat geldt voor alle individuele bomen die niet op de gemeentelijke Bomenlijst met 900 beschermde bijzondere bomen voorkomen en voor alle boomgroepen die niet in bestemmingsplannen als beschermd groen zijn aangewezen. Met deze gedeeltelijke ‘deregulering’ van de kapvergunning heeft een raadsmeerderheid de buurt z’n invloed ontnomen en het gemeentebestuur onbevoegd verklaard.

De Arnhemse groene groepen – zoals IVN, KNNV, Milieudefensie, NIVON – verenigd in het Groenforum waarschuwden voorjaar 2012 de gemeenteraad tegen deze beleidswijziging: “We blijven pleiten voor een ‘drempel’ bij het kappen van bomen op particuliere grond. Is er een goede drempel te bedenken zonder een kapvergunningstelsel? We denken graag mee. Maar laten we eerlijk zijn: de beste drempel zou hier toch het aanvragen van een kapvergunning zijn?”

Ondanks die waarschuwing ging de meerderheid van de gemeenteraad – waaronder de fractie van GroenLinks – voorjaar 2012 akkoord met de principebeslissing tot ‘deregulering van de kapvergunning’. Het college van B&W beloofde daarmee ‘minder regels’ en een besparing op de proceskosten van vergunningverlening.

De afgelopen anderhalf jaar heeft iedereen kunnen zien hoeveel extra werk het kost om tot de Bomenlijst en de grote kaart met ‘Kapvergunningplichtige gebieden en objecten’ te komen. Die Bomenlijst moet regelmatig worden vernieuwd, geactualiseerde bestemmingsplannen moeten steeds op de kapvergunningplichtige kaart verwerkt worden en regelmatig moeten toegezegde evaluaties worden uitgevoerd.

De PvdA-fractie concludeert:
1- ‘minder regels’ voor het beschermen van het groen in de stad wordt meer en ingewikkelder regels.
2- de uitvoering van de nieuwe beregeling is duurder dan het stelsel met de kapvergunning.
3- de bescherming van het waardevolle groen in de stad was tot nu openbaar, goed en minder bureaucratisch geregeld dan in het B&W-voorstel.

Daarom blijft de PvdA-fractie bij het eerdere standpunt: wij zijn tegen deze nieuwe beregeling. Wij willen terug naar de kapvergunning waarbij niet alleen de eigenaar van een grote boom maar ook de buurt en de gemeente enige zeggenschap houden over onze groene omgeving. Want een gekapte boom is een gevallen vriend.