Klijnsma-gelden worden niet gebruikt voor het dichten van tekorten

21 december 2018

In 2017 heeft Jetta Klijnsma extra middelen beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede. Arnhem krijgt hiervoor jaarlijks 1,1 miljoen euro. De gelden van 2017 zijn onder het vorige college opgegaan in de algemene middelen. De raad heeft in de herfst van 2017 besloten dat deze gelden alleen aan voorziening in natura voor kinderen in armoede mogen worden besteed. In de wijk Klarendal is onlangs het mooie project Kansrijk Opgroeien gestart. Hier wordt gewerkt aan het doorbreken van generaties lang leven in armoede. Bij navraag bleek echter dat er in 2018 nog 360K niet bestede middelen over waren, die het college in wilde zetten voor de tekorten op de armoedeagenda. De PvdA-fractie heeft een wijzigingsvoorstel gemaakt om deze gelden te behouden voor het doel waar het voor bedoeld was. Dit geld was, is en blijft voor kinderen in armoede!  Het voorstel kon rekenen op een meerderheid in de raad.