Leden stemmen in met deelname college; Ria de Vries terug in gemeenteraad

30 mei 2018

Maandagavond hebben de leden van de PvdA gestemd vóór deelname aan het nieuwe college van Arnhem. Als ook de raad instemt, maakt Martien Louwers voortaan als wethouder deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Omdat haar plek in de raad dan vrij komt, zal Ria de Vries terugkeren in de gemeenteraad.

Ria (60) was in de vorige raadsperiode al raadslid voor de PvdA. In het dagelijks leven is ze budgetcoach. Over haar terugkeer zegt Ria:

“Ik zit in de politiek om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Met name als het over mensen in armoede gaat, over recht op bijzondere bijstand, het helpen van mensen in schulden, daklozen, de participatiewet en mensen met beschutte werkplekken. Die mensen hebben een stem nodig die het voor hen opneemt. Dat kan ik de komende vier jaar gelukkig blijven doen met alles wat ik in me heb. In het nieuwe coalitieakkoord is een mooie basis te vinden om het juist voor die groep mensen op te nemen. Vanuit de raad zal ik dat scherp in de gaten houden.”

Ria heeft als portefeuille: Armoede, Schuldhulpverlening, Werk en inkomen, Inclusie, Welzijn (waaronder maatschappelijke ondersteuning), en Asielbeleid/vluchtelingen.