Door op 7 maart 2014

Meer aandacht voor acceptatie en tolerantie van LHBT’s

Nederland wordt vaak het meest tolerante land van de wereld genoemd. Ik mag dan ook van geluk spreken dat ik hier woon. In een stad waar ik samen met mijn vriend een prachtige dochter mag opvoeden, zonder dat mensen in mijn omgeving daar vervelend over doen. Maar helaas zijn er nog steeds mensen in Nederland en zelfs in Arnhem die gediscrimineerd worden vanwege hun seksuele geaardheid. Dat vind ik onacceptabel.

Tolerantie
Iedere LHBT (lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en transgenders) moet zich zelf kunnen zijn, ook op school. Het onderwerp moet bespreekbaar zijn en de PvdA stimuleert scholen om lessen aan het onderwerp te besteden (bijvoorbeeld in samenwerking met de GGD). Er moet aandacht zijn voor seksuele diversiteit en weerbaarheid en intolerantie op scholen moet worden tegengegaan. Ook in het jongerenwerk is het belangrijk dat er aandacht is voor het doorbreken van taboes, specifiek ook onder allochtone jongeren.

In het ouderenbeleid moet ook aandacht zijn voor begrip en tolerantie. In gesprekken met bejaardentehuizen en verzorgingshuizen moet de gemeente hier aandacht voor vragen.

Veiligheid
Iedere Arnhemmer heeft recht op een veilige leefomgeving. Veiligheid in de buurt, op school of het werk en veilig uitgaan.

Intimidatie van LHBT’s in de wijken moet hard worden aangepakt. De burgemeester heeft tools hiervoor en de PvdA zal er indien nodig op aandringen dat deze ook ingezet worden. Dit kan leiden dat na een bemiddelingspoging de persoon of personen die zich schuldig maken aan intimidatie uit het huis geplaatst worden.

Mede dankzij de PvdA bestaat het meldpunt discriminatie nog. Er wordt op dit moment nog onvoldoende gebruik van gemaakt. De PvdA wil dit verbeteren door het meldpunt laagdrempeliger te maken (bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een app) en meer bekendheid aan het bestaan te geven. Daarbij is het belangrijk dat klachten altijd serieus worden genomen, ook klachten met betrekking tot treiteren. De kennis bij de politie over dit onderwerp moet in dat kader verder vergroot worden.

Gelijkheid
De afgelopen jaren hebben we er helaas een nieuw woord bij gekregen: de weigerambtenaar. De PvdA vindt dat iedereen ongeacht seksuele voorkeur, moet kunnen trouwen. Weiger ambtenaren worden in Arnhem dan ook niet geaccepteerd.

Tot slot vindt de PvdA dat de gemeente Arnhem geen zaken meer mag doen met bedrijven waarvan is gebleken dat zij zich schuldig maken aan discriminatie. De PvdA wil dit soort bedrijven hard aanpakken door naming en shaming en boetes.