Meer aandacht voor acceptatie en tolerantie van LHBT’s