Door op 19 april 2016

Meer inzet nodig tegen hoge schooluitval bij ROC Rijn IJssel

De PvdA wil, samen met ChristenUnie, GroenLinks en VVD, van het college van B&W weten wat ze gaan doen om het hoge percentage schooluitval bij ROC Rijn IJssel te verlagen. Landelijk zet de daling door, maar dat geldt niet voor het genoemde ROC. 

De PvdA maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling en begrijpt niet waarom het ROC er niet in slaagt om hier geen vaart mee te maken. De partijen willen weten hoe de samenwerking tussen alle partijen op dit gebied is en of voldoende gebruik wordt gemaakt van laagdrempelige voorzieningen als 2Getthere en eventuele maatjesprojecten.

In het kader van het convenant Voortijdig School Verlaten (VSV) wordt er een regionaal programma uitgevoerd ter ondersteuning van de gewenste reductie van uitval in het onderwijs. De focus ligt op verbeteringen bij opleidingen waar het aantal voortijdig schoolverlaters nu hoog is. Het lijkt erop dat het Arnhem niet lukt om een duurzame oplossing te vinden voor de uitval, met name op het MBO , zoals te lezen is in de Gelderlander. Volgens het college ligt de oplossing meer bij een preventieve aanpak, het je richten op de hele ontwikkeling van kinderen vanaf de eerste levensjaren. De partijen willen weten hoe het college de regierol uitvoert op de aanpak van VSV, waar extra op ingezet kan worden en of er in Arnhem ook innovatieve projecten zijn en ingezet worden om schooluitval te reduceren.