Door op 13 januari 2016

Meer persoonlijke aanpak bij innen gemeentelijke belastingen

Het innen van gemeentelijke belastingen bij kwetsbare burgers, die te weinig budgetruimte hebben, vraagt om een persoonlijke aanpak. Daarvoor vragen de fractieleden Hanny van Nunen en Ria de Vries aandacht na een uitgebracht rapport van de nationale ombudsman.

 

Op 2 december j.l. heeft de nationale ombudsman het rapport gepubliceerd met als titel: ‘De gemeente Arnhem weigert ten onrechte beslagvrije voet te corrigeren’ . Zeker gezien het hier gaat om kwetsbare burgers die werkzaam zijn bij de sociale werkvoorziening is het belangrijk om hier even bij stil te staan. Een korte samenvatting van de klacht is: Een deurwaarder heeft beslag gelegd op het loon van een medewerker werkzaam in de sociale werkvoorziening. De deurwaarder heeft de beslagvrije voet vastgesteld. De afdeling gemeentelijke belastingen van de gemeente Arnhem doet vervolgens een loonvordering bij de sociale werkvoorziening en geeft daarbij een halve beslagvrije voet door, omdat betrokkene geen informatie van zijn partner heeft verstrekt. De afdeling personeelszaken informeert de gemeente over de eerder vastgestelde hogere beslagvrije voet. De gemeente wilde ondanks dit signaal toch dat de halve beslagvrije voet gehanteerd wordt, waardoor betrokkene € 500 te weinig ontving. Ook interventie door sociaal raadslieden mocht niet baten. De Nationale ombudsman concludeert dat de gemeente over voldoende informatie beschikte, waarbij een persoonlijke aanpak gerechtvaardigd zou zijn. Er is teveel gewicht toegekend aan de invordering van de schuld en er is te weinig oog geweest voor de belangen van de kwetsbare positie van de persoon in kwestie. De nationale ombudsman acht de klacht gegrond en doet de aanbeveling de beslagvrije voet alsnog met terugwerkende kracht te corrigeren.
In het rapport staat ook dat door de gemeente dit soort aanslagen van de persoon in kwestie al zeker sinds 2011 via loonbeslag geïnd werd. Verder heeft de gemeente aangegeven dat er een groep medewerkers is bij de sociale werkvoorziening(en) die structureel niet aan hun (gemeentelijke) belastingverplichtingen voldoen en daarom heeft de gemeente gepoogd een regeling te treffen met de werkgever, maar dit is niet gelukt.

De PvdA vindt dat  de gemeente het goede voorbeeld moet geven als het gaat om invorderingen van gemeentelijke belastingen en heeft hierover vragen gesteld aan het college. Bovendien vindt de PvdA het zorgelijk dat een grotere groep medewerkers van de sociale werkvoorzieningen blijkbaar geen grip heeft op de betaling van de (gemeentelijke) belastingen en daardoor uiteindelijk meer kosten maakt, terwijl er al weinig budgetruimte is. De fractie is benieuwd wat de gemeente onderneemt om dit te voorkomen. Mogelijk kunnen de wijkteams hier een rol in spelen.