Door op 15 juni 2015

Meerderheid ondervraagden enquête tegen extra zaal Musis

Een overgrote meerderheid van 92 procent van de ondervraagden is voorstander van de verbouwing van Musis en de Schouwburg in Arnhem. Maar een ruime meerderheid van 72 procent is tegen nieuwbouw van een extra concertzaal.Een extra zaal van 1.000 zitplaatsen à 10 miljoen euro zien de meeste deelnemers niet zitten. Dit alles blijkt uit de antwoorden van de ondervraagden in een enquête die de PvdA de afgelopen 2 weken afnam.

De wethouder Cultuur (Gerrie Elfrink, SP) heeft tot op heden de PvdA er niet van kunnen overtuigen wat een extra concertzaal de stad zal brengen. Daar is ook geen onderzoek naar gedaan. Wel is duidelijk dat er grote financiële risico’s aan de exploitatie van een extra concertzaal zitten. Dat komt naar voren uit een analyse die de gemeente zelf heeft laten uitvoeren. Ook is niet eerder gevraagd wat de Arnhemmers eigenlijk willen.
600 respondenten namen deel aan de enquête, die zowel digitaal als op straat bij onder andere bezoekers van de Schouwburg werd afgenomen. 82 procent van hen brengt weleens een bezoek aan Musis. 66% van de geënquêteerden zou niet vaker gaan als er een nieuwe zaal bij komt.
De PvdA zal in de gemeenteraad voorstellen om de nieuwe concertzaal niet te bouwen en de besparingen die dit oplevert in te zetten om toekomstige bezuinigingen op te vangen. “We moeten kritisch zijn op iedere euro die we uitgeven en geen onverantwoorde besluiten nemen zoals de bouw van een concertzaal waarvan niemand weet waarvoor die nodig is”, stelt Martien Louwers, fractievoorzitter PvdA. De gemeente heeft een bezuinigingstaakstelling van 20 miljoen vanaf 2016. De voorstellen hiervoor worden eind deze maand bekend.

 

Klik hier voor het persbericht met de uitkomsten van de gehouden enquête