5 februari 2014

Minister Lodewijk Asscher in gesprek met Arnhemse ondernemers

Update:  Wegens politieke actualiteiten kan Lodewijk Asscher helaas niet aanwezig zijn voor het gesprek met ondernemers. De bijeenkomst is geannuleerd.

Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is maandag 10 februari te gast bij het Rijn IJsselcollege in Arnhem voor een avond voor alle Arnhemse ondernemers. Samen met de Arnhemse PvdA-lijsttrekker Martien Louwers gaat Asscher met hen in gesprek over de economie, werkgelegenheid en sociale zaken.De avond is een initiatief van ondernemersverenigingen Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), City Centrum Arnhem (CCA) en de PvdA.

‘Ondernemerschap is de bron van innovatie en economische groei,’ zegt Louwers. ‘De PvdA wil ondernemers in Arnhem dan ook stimuleren en ondersteunen waar dat kan. Zij zorgen voor  werkgelegenheid in onze stad.’

‘Aan die werkgelegenheid wordt hard gewerkt binnen het kabinet,’ vult Asscher aan. ‘In het sociaal akkoord is afgesproken dat de nadruk ligt op het voorkomen van werkloosheid. Dat doen we door te investeren in werkzekerheid, goed werkgeverschap en van-werk-naar-werk begeleiding. De inzet is dat mensen bij dreigend ontslag worden begeleid naar ander werk. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, dan zetten we in op zo snel mogelijk vinden van nieuw werk.’

Ondernemers zijn van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met Asscher en Louwers. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomst vindt plaats in het Rijn IJsselcollege aan de Middachtensingel 2 in Arnhem. Inloop is vanaf 20:00 uur.

Meer informatie via: www.oka.nl en www.arnhemcentrum.nl.