Door op 13 juli 2015

Motie PvdA, VVD en D66: onderzoek naar ervaringen van studenten in Arnhem

Studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) gaan in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek doen naar het merk Arnhem studentenstad. De fracties van de PvdA, VVD en D66 dienen hiertoe vandaag de Motie Branding Arnhem Studentenstad in tijdens de raadsvergadering.

De drie Arnhemse Hogescholen, de HAN, Van Hall Larenstein en ArtEZ, hebben de ambitie om te groeien. De gemeenteraad wil dat de stad aantrekkelijker wordt als studentenstad. Met 15.000 studenten en 3 hogescholen met een groeiambitie is het van belang om te weten wat het imago is van Arnhem als studentenstad. De PvdA en de mede-indieners willen weten wat studenten vinden van zaken als uitgaan, wonen, stages, sport en cultuur. Studenten gaan in afstemming met de gemeenteraad de onderzoeksvragen formuleren. Uit het onderzoek kan naar voren komen wat studenten waarderen en wat er mist. De gemeente of andere partijen in de stad kunnen daar hun voordeel mee doen.

Het initiatief vloeit voort uit de motie Arnhem Studentenstad die onlangs unaniem door de raad is aangenomen. De gemeenteraad vraagt daarin aan het college om de aantrekkelijkheid van de stad voor studenten als strategische opgave te zien. De aanwezigheid van studenten is belangrijk voor de dynamiek van de stad. Ook wil de raad dat studenten de kans krijgen om zich ook na hun studie in Arnhem te vestigen.

Het onderzoek loopt van september 2015 tot en met februari 2016. De studenten zullen de resultaten tussentijds en na afloop aan de gemeenteraad presenteren.