Door op 19 september 2013

Nazorg aan slachtoffers explosie flat Elderveld goed geregeld

“Gemeente en woningcorporatie Volkshuisvesting regelen de nazorg aan de getroffen bewoners aan het Driemondsplein in Elderveld goed”, vertelt Talip Aydemir. Dat blijkt uit onderzoek van de fractie.

De explosie in de flat aan het Driemondplein zorgde voor veel opschudding in Arnhem, vooral omdat er een 55-jarige Arnhemse om het leven kwam. Ondanks dat de explosie plaats vond tijdens de vakantieperiode, werd er meteen actie ondernomen door de gemeente en woningcorporatie Volkshuisvesting.

De fractie heeft begin september contact opgenomen met de Gemeente Arnhem en Volkshuisvesting om te horen wat de laatste stand van zaken is. Ook het wijkplatform Elderveld werd gevraagd naar de situatie na de explosie en de aandacht voor de slachtoffers.
De gemeente en Volkshuisvesting hadden direct na de explosie veelvuldig contact met elkaar, waardoor zij op de hoogte waren van elkaars acties.  Daardoor was de hulp aan de getroffen bewoners goed te coördineren. Om de bewoners met allerlei vragen en verzekeringskwestie’s te helpen werd er onder andere een inventarisatie gemaakt van de ontstane schade en informatie gegeven over verschillende verzekeraars. De gemeente heeft ondersteuning gegeven bij het gezamenlijk indienen van de schademeldingen bij verzekeraars.

Behalve acties van de gemeente en Volkshuisvesting zijn er ook initiatieven van burgers, die zich op de een of andere manier actief willen inzetten voor de slachtoffers.

De fractie blijft de situatie goed volgen. Indien de fractie van mening is  dat de nazorg op bepaalde punten toch beter kan gaan dan verwacht, zal zij aan de bel trekken.